Vizuálno s.r.o.
Terronská 741/57
160 00 Praha 6

IČO: 08077851
info@vizualno.cz

Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze oddíl C, vložka 312628.